Gdzie wykorzystuje się przenośne USG?

usg

usg

Ultrasonografia to metoda diagnostyczna, w której wykorzystuje się fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości. Pozwala ona na uzyskanie obrazu narządów i tkanek wewnątrz ciała.

Jak zbudowane są aparaty ultrasonograficzne?

Aparaty USG składają się z głowicy, ekranu, komputera, klawiatury, zasilania oraz głośnika. Głowica służy do wysyłania i odbierania fal dźwiękowych, a po przesunięciu po ciele pacjenta pozwala uzyskać obraz narządów i tkanek. Obrazy są wyświetlane na ekranie, a komputer przetwarza odbite sygnały. Operator aparatu może wprowadzać dane i ustawiać parametry za pomocą klawiatury. Aparaty ultrasonograficzne mogą być zasilane z sieci elektrycznej lub akumulatora, a niektóre z nich posiadają głośnik, który emituje dźwięki odbite przez tkanki w celu oceny stanu narządów i tkanek.

Rodzaj badań USG

Istnieje wiele rodzajów ultrasonografów, które mogą być używane do badania różnych narządów i tkanek w ciele. Przykłady rodzajów badań ultrasonograficznych to: ultrasonografia dopplerowska (ocena przepływu krwi w naczyniach krwionośnych), ultrasonografia 3D (tworzenie trójwymiarowych obrazów narządów i tkanek), ultrasonografia powierzchniowa (badanie tkanek miękkich na powierzchni ciała), ultrasonografia transrektalna (badanie narządów miednicy), ultrasonografia echokardiograficzna (badanie serca i naczyń krwionośnych), ultrasonografia ginekologiczna (badanie narządów reprodukcyjnych kobiet) oraz ultrasonografia jamy brzusznej (badanie narządów jamy brzusznej).

Gdzie wykorzystuje się przenośne USG?

Przenośne aparaty ultrasonograficzne są mniejsze i lżejsze niż tradycyjne aparaty ultrasonograficzne i są zazwyczaj przeznaczone do użytku poza szpitalem lub gabinetem lekarskim. Przenośne aparaty USG są często wykorzystywane w następujących sytuacjach:

  1. W szpitalach: są one używane do badań pacjentów, którzy są zbyt chorzy lub niepełnosprawni, aby opuścić swoje oddziały lub sale.
  2. W pogotowiu ratunkowym: są one używane do szybkiej diagnozy pacjentów, którzy przyniesieni są do szpitala w stanie nagłym.
  3. W domach pacjentów: są one używane do badania pacjentów, którzy nie mogą lub nie chcą opuszczać swoich domów.
  4. Na miejscu wypadku: są one używane do szybkiej diagnozy rannych osób na miejscu wypadku.
  5. W wojskowych lub humanitarnych misjach medycznych: są one używane do badania pacjentów w terenie, gdy brakuje dostępu do tradycyjnych aparatów ultrasonograficznych.
  6. W klinikach i gabinetach lekarskich: są one używane do badania pacjentów w miejscach, gdzie brakuje dostępu do tradycyjnych aparatów ultrasonograficznych lub gdy pacjenci nie mogą się przemieszczać.